15/8/11


cada vez que la veo a mi ma mi ta, me esta provocando con su te ti ta. RIco RICO RICO RICOOOOOO QUE RICOO ES MI TETIIIIITAAA, MMMMM RIIIIIICO QUE RIIIIIIICO . RICO RICO RICO RIIIIICO!!! MMMM RIIIIIICO .